logo print
Geen nieuws beschikbaar.

Lenig & Vlug Nijlen vzw behaalde op 9 januari 2008 het IKGym kwaliteitslabel met een totaalscore van 71,8%. Op 20 december 2014 behaalde we het het nieuwe Q4Gym certificaat ontwikkeld door GymnastiekFederatie Vlaanderen. Met een totaal score van 71,7%. Meer informatie vind je op www.q4gym.be

 

 

Missie en Visie

Missie

Onze club ‘Lenig en Vlug Nijlen vzw‘ heeft als voornaamste doelstelling : het beoefenen en bevorderen van turnen en dansen.

Aan kleuters, kinderen, jeugd én volwassenen van Nijlen en omstreken willen we kansen bieden om te turnen en/of te dansen op recreatief niveau. Op deze manier willen we zorgen voor een sportieve opvulling van de vrije tijd : een goede fysieke conditie opbouwen en onderhouden, plezier scheppen in het bewegen om alzo het zelfvertrouwen te bevorderen. Iedereen met de nodige interesse en motivatie is welkom.

Voor jongens met een bijzondere aanleg voor turnen en voldoende motivatie zijn er kansen om deel te nemen aan wedstrijden binnen de discipline toestelturnen jongens. Onze club streeft naar een gezond evenwicht tussen recreatiesport en competitiesport en naar kwaliteit op beide niveaus.

Zowel in de recreatie- als in de competitiesport hechten we ook belang aan het sociale aspect :  samenwerking, begrip en respect voor elkaar moeten de groepssfeer bevorderen, vertrouwen en vriendschap moeten hiervan een logisch gevolg zijn. 

‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’ is ons motto.

Visie

Om deze missie te realiseren richt onze club wekelijkse recreatieve lessen in voor           

  • peuters  ( 2,5 & 3 jaar )
  • kleuters( 4 & 5 jaar , gym en dans )
  • basisgymnastiek(voor jongens en meisjes t.e.m. 12 jaar))
  • recreatieve gymnastiek (voor jongens en meisjes + 12 jaar)
  • tumbling(enige aanleg en ervaring vanuit basisgymnastiek is aangewezen, vanaf 9 jaar)
  • acro
  • dance (moderne dansvormen, vanaf 6 jaar)
  • aerobics , cardio pilates (vanaf 14 jaar), zumba, stretching, conditietraining (vanaf 16 jaar)

Omdat in de recreatieve groepen iedereen met interesse en motivatie voor turnen en/of dansen welkom is, waakt de club erover dat de inschrijvings- en lidgelden democratisch zijn.

Voor de competitieve groepen (ttj) en ook voor tumbling en acro zijn er speciale toelatingsvoorwaarden. De competitieve groepen trainen meerdere uren per week. 

Om een kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding na te streven zoekt de club naar gemotiveerde en bekwame lesgevers (gediplomeerd of voldoende ervaring)  en zorgt de club voor een aangepaste accommodatie met de nodige toestellen. We trachten vooreerst lesgevers te vinden in onze eigen club. Jongeren mogen een opleiding van de Vlaamse trainerschool volgen op kosten van de club. Ook bijscholingen (o.a. kaderdagen GymFed) worden aangeprezen en bekostigd door de club.

Onze club streeft een goede samenwerking met scholen (ledenwerving en talentscouting) en gemeentediensten (vertegenwoordiging in de sportraad) na.

 

 

 

De algemene vergadering bewaakt de missie en de visie van onze club. Een herformulering van de missie en de visie kan ook enkel door de algemene vergadering.

Lenig & Vlug Nijlen vzw behaalde op 9 januari 2008 het IKGym kwaliteitslabel met een totaalscore van 71,8%. Op 20 december 2014 behaalde we het het nieuwe Q4Gym certificaat ontwikkeld door GymnastiekFederatie Vlaanderen. Met een totaal score van 71,7%. Meer informatie vind je op www.q4gym.be

 

 

Volg ons op: