Over ons

Lenig & Vlug Nijlen

Onze club ‘Lenig en Vlug Nijlen vzw‘ heeft als voornaamste doelstelling : het beoefenen en bevorderen van turnen en dansen. Aan kleuters, kinderen, jeugd én volwassenen van Nijlen en omstreken willen we kansen bieden om te turnen en/of te dansen op recreatief niveau.

onze historiek

Missie

Lenig & Vlug Nijlen

Op deze manier willen we zorgen voor een sportieve opvulling van de vrije tijd : een goede fysieke conditie opbouwen en onderhouden, plezier scheppen in het bewegen om alzo het zelfvertrouwen te bevorderen. Iedereen met de nodige interesse en motivatie is welkom.Voor jongens en meisjes met een bijzondere aanleg voor turnen en voldoende motivatie zijn er kansen om deel te aan onze selectie groepen. Onze club streeft naar een gezond recreatiesport en naar kwaliteit op alle niveaus. We hechten ook belang aan het sociale aspect :  samenwerking, begrip en respect voor elkaar moeten de groepssfeer bevorderen, vertrouwen en vriendschap moeten hiervan een logisch gevolg zijn. ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’ is ons motto.

Visie

Onze lessen worden gegeven
door erkende coaches.

Om deze missie te realiseren richt onze club wekelijkse recreatieve lessen in voor kleuters (3, 4 & 5 jaar , gym en dans), basisgymnastiek (voor jongens en meisjes t.e.m. 12 jaar), recreatieve gymnastiek (voor jongens en meisjes + 12 jaar), tumbling (enige aanleg en ervaring vanuit basisgymnastiek is aangewezen) , cardio pilates (vanaf 14 jaar), Fitness dance, stretching & conditietraining (vanaf 16 jaar).

Omdat in de recreatieve groepen iedereen met interesse en motivatie voor turnen en bewegen welkom is, waakt de club erover dat de inschrijvings- en lidgelden democratisch zijn. Voor de groepen TT, tumbling en acro zijn er speciale toelatingsvoorwaarden. Om een kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding na te streven zoekt de club naar gemotiveerde en bekwame lesgevers (gediplomeerd of voldoende ervaring) en zorgt de club voor een aangepaste accommodatie met de nodige toestellen. We trachten vooreerst lesgevers te vinden in onze eigen club. Jongeren mogen een opleiding van de Vlaamse trainerschool volgen op kosten van de club. Ook bijscholingen (o.a. kaderdagen GymFed) worden aangeprezen en bekostigd door de club. Onze club streeft een goede samenwerking met scholen (ledenwerving en talentscouting) en gemeentediensten (vertegenwoordiging in de sportraad) na.

Naam Achternaam
Naam
Elly Verhaegen
Rudy Mariën
Ken Verhaegen
Wouter Coenen

Kwaliteitslabel

Gymfed

Lenig & Vlug Nijlen vzw behaalde op 22 januari 2008 het IKGym kwaliteitslabel met een totaalscore van 72%.

Op 20 december 2014 behaalde we het nieuwe Q4Gym certificaat ontwikkeld door GymnastiekFederatie Vlaanderen. Met een totaal score van 72%.

Op 4 december 2018 behaalde we het Q4Gym certificaat ontwikkeld door GymnastiekFederatie Vlaanderen. Met een totaal score van 74%.

Op 13 december 2022 behaalde we het Q4Gym certificaat ontwikkeld door GymnastiekFederatie Vlaanderen. Met een totaal score van 79%.

Meer informatie vind je op www.q4gym.be